Pozivamo sve mještane općine Čepin da prisustvuju informativno-edukativnim radionicama, u okviru projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u općini Čepin“, koje će se održavati prema sljedećem rasporedu:

•    Četvrtak, 16. siječnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Društvenog doma, Čepinski Martinci
•    Petak,  17. siječnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Općine Čepin, Čepin.
•    Utorak, 21. siječnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Vatrogasnog doma, Beketinci
•    Srijeda, 22. siječnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Nk Tomislav, Livana
•    Petak 24. siječanj. 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Općine Čepin, Čepin.

Radionice će obuhvatit sljedeće teme:

– Uloga reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom
– Pravilno odvajanje otpada u kućanstvima
– Mogućnosti smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe

Cilj provedbe projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Općina Čepin“ je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u općini Čepin i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Izgradnjom reciklažnog dvorišta i podizanjem svijesti mještana o potrebi odvojenog prikupljanja otpada izravno će se smanjiti količine odloženog komunalnog otpada i negativan utjecaj na okoliš s jedne strane te stvoriti preduvjeti za odgovarajuću reciklažu, oporabu i ponovno korištenje otpada s druge strane.

Krajem 2018. godine najveća općina u Osječko-baranjskoj županiji  potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ugovor kojim su dodijeljena sredstva u iznosu od 2.636.131,80 HRK potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, odnosno Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta je 3.171.793,32 HRK.

Riječ je o projektu nazvanom „Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Čepin“, referentnog broja KK.06.3.1.03.0087. To znači da će Čepin dobiti moderno i po visokim standardima opremljeno reciklažno dvorište.

Projekt težak oko 3  milijuna kuna u dijelu od 85% će biti sufinanciran iz Kohezijskog fonda, dok će ostatak sredstava namiriti sama Općina Čepin. Budući da je ova općina daleko poznata po uspješnom pribavljanju sredstava, nadaju se da će i za ostatak od 15% koji sami financiraju uspjeti pribaviti sufinanciranje, kako bi taj iznos projekta bio još niži, i kako bi što više sredstava ostalo u proračunu Općine. Izgledi za navedeno su veliki, jer je donesena jedna takva Odluka, a čeka se potpisivanje Ugovora kako bi sve bilo sigurno. Rezultat je to rada Općine Čepin u kojoj se pokušava svakim projektom osigurati što više sredstava putem natječaja.

Novo će se reciklažno dvorište u skladu sa svim europskim ekološkim i infrastrukturnim standardima smjestiti na lokaciji čepinske Industrijske zone u ulici Ferdinanda Speisera.

Građani Čepina  moći će u ovaj prostor odlagati 30-ak različitih vrsta otpada, uključujući i opasni otpad. Reciklažnim dvorištem upravljat će tvrtka Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti kao ovlašteni koncesionar u vlasništvu Općine Čepin. Ista će tvrtka osigurati ljudske i  materijalne kapacitete (strojevi i oprema za transport i manipulaciju otpada) potrebne za redovno poslovanje reciklažnog dvorišta, a predviđeno je zapošljavanje minimalno jednog djelatnika za obavljanje svakodnevnih poslova u novoizgrađenom reciklažnom dvorištu.

Osim suvremenog prostora i moderne tehnologije, stanovnici općine Čepin će biti educirani kroz pet predavanja vezanih za pravilno korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima na području općine. Obavijest o navedenim predavanjima redovno se najavljuje na stranicama Općine Čepin kao i na oglasnoj ploči.

"Izgradnjom reciklažnog dvorišta očekujemo višestruku korist: od mogućnosti prikupljanja problematičnog, opasnog otpada, preko smanjenja divljih odlagališta i količina glomaznog otpada, do mogućnosti odlaganja razvrstanog otpada, odnosno prikupljanja sekundarnih sirovina: starog papira, metala, stakla, plastike, tekstila. To će u konačnici rezultirati i manjim računima za odvoz smeća naših sumještana te, iznad svega, čistijim, zdravijim i ljepšim okolišem svih naših naselja" - smatra Načelnik Dražen Tonkovac.

"Sadržaj ovog materijala isključivo je odgovornost Općine Čepin"

Više informacija na www.eko-cepin.eu

 

reciklazno dvoriste 2020

 

Općinski načelnik Dražen Tonkovac potpisao je s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ugovore o sufinanciranjima u poljoprivredi ukupne vrijednosti gotovo 120.000,00 kuna. Potpore su dodijeljene za ekološku proizvodnju, analizu tla, pčelarstvo, umjetno osjemenjivanje (veterinarske usluge), testiranje raspršivača (atomizera) i prskalica te sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih kultura.

09.01.2020. u općini Čepin u 17,00 sati održati će se dopunska izobrazba za pesticide. Tečaj za pesticide financiran je u 100% iznosu za stanovnike općine Čepin. Polaznici iz ostalih mjesta koji dolaze na edukaciju, istu plaćaju po najnižoj cijeni u RH i iznosi svega 200,00 kuna.

Izobrazba će se provesti 09. siječnja 2020. s početkom u 17 sati u Hrvatskom domu.

Ovlaštena institucija za provedbu izobrazbe je Pučko otvoreno učiliste Mentor Đakovo

Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17. i 98/19.), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.), članka 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin donosi, slijedeći Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Čepin za 2020. godinu.