Opći i pojedinačni akti

Statut Općine Čepin (.PDF)

Proračun

Pojedinačni akti