Prostorni plan općine Čepin

Prostorni plan uređenja općine Čepin (.PDF dokumenti)

 

Urbanistički plan uređenja gospodarskih zona (.PDF dokumenti)