Temeljem članka 12. stavka 4. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18. i 15/19.-u daljnjem tekstu: Odluka), Odluke općinskog načelnika o raspisivanju ponovljenog natječaja za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020. („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 2/20.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, donosi ZAKLJUČAK o utvrđivanju liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Temeljem članka 12. stavka 4. . Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18. i 15/19.-u daljnjem tekstu: Odluka) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, donosi ZAKLJUČAK o utvrđivanju liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

ZAKLJUČAK (.PDF)

Temeljem članka 3., 12. i 13. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18. i 15/19. - u daljnjem tekstu: Odluka) i Odluke općinskog načelnika o raspisivanju ponovljenog natječaja za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020. („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 2/20.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), utvrđuje KONAČNU LISTU kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Temeljem članka 3., 12. i 13. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18. i 15/19. - u daljnjem tekstu: Odluka), Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), utvrđuje KONAČNU LISTU kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020.


KONAČNA LISTA (.PDF)

Temeljem članka 3., 9., 11. i 12. stavak 1. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18. i 15/19. - u daljnjem tekstu: Odluka) i Odluke općinskog načelnika o raspisivanju ponovljenog natječaja za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 2/20.), u postupku dodjele stipendija Općine Čepin u Ponovljenom javnom natječaju za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020., Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), nakon utvrđivanja pravodobnosti i potpunosti podnesenih prijava, ispunjavanja uvjeta i kriterija, utvrđuje

PRIJEDLOG liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Općina Čepin objavljuje PONOVLJENI natječaj za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020. Rok od 15 dana za podnošenje prijava na natječaj teče od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u dnevnom listu „Glas Slavonije“ (danas) i ističe zaključno s 04. veljače 2020. godine.