Temeljem članka 3., 9., 11. i 12. stavak 1. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18. i 15/19. - u daljnjem tekstu: Odluka) i Odluke općinskog načelnika o raspisivanju ponovljenog natječaja za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 2/20.), u postupku dodjele stipendija Općine Čepin u Ponovljenom javnom natječaju za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020., Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), nakon utvrđivanja pravodobnosti i potpunosti podnesenih prijava, ispunjavanja uvjeta i kriterija, utvrđuje

PRIJEDLOG liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

PRIJEDLOG


Reciklažno dvorište Čepin