Temeljem članka 12. stavka 4. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18. i 15/19.-u daljnjem tekstu: Odluka), Odluke općinskog načelnika o raspisivanju ponovljenog natječaja za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020. („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 2/20.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, donosi ZAKLJUČAK o utvrđivanju liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

ZAKLJUČAK


Reciklažno dvorište Čepin

Najčitanije