Odluka potpore COVID-19 – GALE j.d.o.o., Kalnička 16, Čepin (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - MAŠTA d.o.o., Đakovština 3, Osijek (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - BODY BUILDING KLUB „BLUE GYM OSIJEK“, Omladinska 116, Livana (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - DA-PA j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, B. J. Jelačića 28, Čepin (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - CSAPA j.d.o.o., K. Zvonimira 20b, Čepin (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - Z-A promet d.o.o., M. Gupca 27, Osijek – za caffe bar „MB“, Vratnička 40, Čepin (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 -DI-OS j.d.o.o., Omladinska 114, Livana (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - UGOSTITELJSKA DJELATNOST ORION, Osječka 167, Čepin (.PDF)

Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - KRIKI j.d.o.o., S. Radića 55, Čepinski Martinci, vl. Kristian Kiš (.PDF)

Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - BODY BUILDING KLUB „BLUE GYM OSIJEK“ (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - LEGOLAS d.o.o., Lonjska 13, Čepin, vl. Željka Bošković (.PDF)

Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - MATEA trgovina na malo, Ul. grada Vukovara 35, Čepin, vl. Marijana Vrdoljak (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - MIKA ugostiteljski obrt, Osječka 165, Čepin, vl. Barica Spajić (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - TVRTKO ugostiteljski obrt, Psunjska 49, Čepin, vl. Josip Čuić (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - VERTO ugostiteljski objekt, B. J. Jelačića 86, Čepin, vl. Verica Bošnjaković (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - RAKI obrt za ugostiteljstvo, Kalnička 52, Čepin, vl. Vladimir Radić (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - DA-PA j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, B. J. Jelačića 28, Čepin, vl. Željka Pavleković (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - TOMISLAV obrt za poljoprivredu i trgovinu, Čepinska 18, Beketinci, vl. Tomislava Bareš (.PDF)

 

Odluka potpore COVID-19 - TVRTKO, ugostiteljski objekt, vl. Josip Čuić (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - DO-DI, vl. Ana Laslo, Čepin (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Vrtna bajka, vl. Željko Matagić (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Beauty Centar In, vl. Mateja Gavran (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Frizerski salon _Mack_, vl. Igor Živković (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - ASKUS d.o.o., vl. Ivan Liović (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - GALE j.d.o.o., vl. Kristijan Gale (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - IVY SALOON j.d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - STUDIO MASSARE j.d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Minimarket Ero, vl. Mara Tomas (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Autoškola Vrtuljak, vl. Ante Arambašić (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - SUNCE - obrt za čuvanje djece, vl. Melita Primorac (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - KONJIK d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - ESPI DIZAJN j.d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - GAUBE obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Andrej Gaube (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - DA-PA j.d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - STUDIO H.M. d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - UGOSTITELJSKA DJELATNOST ORION, VL. IVAN LETICA (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - MATEA, trgovina na malo, vl. Marijana Vrdoljak (.PDF)