2022.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-31.3.2022. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-31.3.2022. – Razina 22 (.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2022.-31.3.2022. – Razina 22 (.doc)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu
Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Čepin za 2021. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2021. godinu
Odluka o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna Općine Čepin u razdoblju 2022.-2024. godine

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 23 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 23 (.doc)

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2021. godinu (.doc)

Proračunski vodič za građane (.docx)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 22 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 22 (.doc)

2021.

Proračun Općine Čepin za 2022. i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu (.doc)

Program javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2022. godinu (docx.)

Program javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2022. godini (docx.)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2022. godinu (docx.)

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2022. godinu (docx.)

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2022. godinu (doc.)

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2022. godinu (doc.)

Plan korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom

na području Općine Čepin u 2022. godini (doc.)

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu (docx.)

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu (docx.)

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu (doc.)

 

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (.doc)

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2021. godini (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom
na području Općine Čepin u 2021. godini (doc.)

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu (doc.)

Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (.doc)
Prijedlog Proračuna Općine Čepin za 2022. i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.9.2021. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.9.2021. – Razina 22 (.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-30.9.2021. – Razina 22 (.doc)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 23 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 23 (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 22 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 22 (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.3.2021. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.3.2021. – Razina 22 (.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-31.3.2021. – Razina 22 (.doc)

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (.doc)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2021. godini (doc.)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom
na području Općine Čepin u 2021. godini (doc.)
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu (doc.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Odluka o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna Općine Čepin u razdoblju 2021.-2023. godine (doc.)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 23 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 23 (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 22 (.PDF)

Proračunski vodič za građane (.PDF)

2020.

Proračun Općine Čepin za 2021. i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu (.doc)
Program javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2021. godinu (docx.)
Program javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2021. godini (docx.)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2021. godinu (docx.)
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2021. godinu (docx.)
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2021. godinu (doc.)
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Plan korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbomna području Općine Čepin u 2021. godini (doc.)
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu (docx.)
Plan razvojnih programa za 2021. do 2023. godine  (docx.)
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2020. godinu (docx.)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2020. godini (docx.)
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2020. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2020. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2020. godini (doc.)
Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu (docx.)
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu (docx.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (doc.)

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)
Prijedlog Proračuna Općine Čepin za 2021. i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu (.doc)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinuPolugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.9.2020. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.9.2020. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-30.9.2020. – Razina 22 (.PDF)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.6.2020. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.6.2020. – Razina 23 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-30.6.2020. (.DOC)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2019. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2019. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2019. godini
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2019. godini
Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Čepin za 2019. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.6.2020. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.6.2020. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-30.6.2020. (.PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2019. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.3.2020. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.3.2020. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-31.3.2020. (.PDF)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.12.2019. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.12.2019. – Razina 23 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2019.-31.12.2019. (.PDF)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.12.2019. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.12.2019. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje (.DOC)

Proračunski vodič za građane (.PDF)

2019.

Proračun Općine Čepin za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.9.2019. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.9.2019. – Razina 22 (.XLS)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.6.2019. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.6.2019. – Razina 23 (.XLS)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.6.2019. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.6.2019. – Razina 22 (.XLS)

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2018. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.3.2019. – Razina 22 - FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.3.2019. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.3.2019. – Razina 22 (.XLS)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.12.2018. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. – Razina 23 (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.12.2018. – Razina 23 (.XLS)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.12.2018. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.12.2018. – Razina 22 (.XLS)

2018.

Proračunski vodič za građane (.docx)

Proračun Općine Čepin za 2019. i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Čepin za 2019. i projekcija Proračuna za 2020. i 2021. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2019. godini
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2019. godinu
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2019. godinu
Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
Prijedlog Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2019. godini
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (.doc)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (.doc)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.09.2018. – Razina 22 - FINA i
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.09.2018. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.09.2018. – Razina 22 (.XLS)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (.doc)
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (.doc)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018. - 30.06.2018. - Razina 23 - FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018. - 30.6.2018. - Razina 23 - Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018. - 30.6.2018. - Razina 23 (.XLS)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.06.2018.- Razina 22 - FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.6.2018.- Razina 22 -Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.6.2018.- Razina 22 (.XLS)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2017. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.3.2018. – Razina 22 - FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.3.2018. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.3.2018. – Razina 22 (.XLS)
Proračunski vodič (.PDF)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017.-31.12.2017. – Razina 23 - FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 1.1.2017. do 31.12.2017. - Razina 23 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. - Razina 23 (.PDF)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017.-31.12.2017. – FINA (.PDF)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017.-31.12.2017. - DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 1.1.2017. do 31.12.2017. - Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. (.DOC)
Izvještaj JLP(R)S o vlasničkim udjelima/neto imovini (.PDF)
Odluka o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (DOCX)

 

2017.

Odluka o izvršenju Proračuna 2018 (.doc)
Proračun za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu (.doc)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna 2017 (.doc)
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2017. (.doc)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.2017.-30.9.2017 (.PDF)
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.1.2017.-30.9.2017. (.PDF)
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1.1.2017.-30.9.2017. (.PDF)
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu (.doc)
Financijski izvještaji 01.01.2017.-30.06.2017 (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017.-31.3.2017. (PDF)
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 1.1.2017 -31.3.2017. (PDF)
Izvještaj o obvezama 1.1.2017.-31.3.2017. (PDF)
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2016. godinu (.PDF)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Općine Čepin br. 2. za 2017. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01.01.2016. - 31.12.2016. (.PDF)
Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2016. – 31.12.2016. (.PDF)
Izvještaj JLP(R)S o vlasničkim udjelima/neto imovini (.PDF)
Izvještaji o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 01.01.2016. - 31.12.2016. (.PDF)
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.2016. - 31.12.2016. (.PDF)
Bilanca stanje na dan 31.12.2016. (.PDF)
Izvještaj o obvezama 01.01.2016.-31.12.2016. (.PDF
Odluka o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu
Proračun Općine Čepin za 2017. i projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu

2016.

Odluka o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna za 2016. godinu
Financijski izvještaji 01.01.2016. - 30.09.2016. (.PDF)
Izvještaj o obvezama 01.01.2016. - 30.09.2016. (.PDF)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin br. 2 za 2016. godinu
Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu
Financijski izvještaji 01.01.2016. - 30.06.2016. (.PDF)
Izvještaj o obvezama 01.01.2016. - 30.06.2016. (.PDF)
Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2016. – 30.06.2016. (.PDF)
Financijski izvještaji (konsolidirani) 01.01.2016. - 30.06.2016. (.PDF)
Izvještaj o obvezama (konsolidirani) 01.01.2016. - 30.06.2016. (.PDF)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2015. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2015. godinu (.PDF)
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu
Proračun Općine Čepin za 2016. i projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu

ssj logo

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Nacrt Programa potpora poljoprivredi na području općine Čepin za razdoblje od 2021. – 2026. godine - objavljeno 29.11.2021.
E-savjetovanje Program potpora
OBRAZAC-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-Program potpora u poljoprivredi

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Plan upravljanja imovinom 2022.g. - - objavljeno 15.11.2021.
Savjetovanje - Plan upravljanja imovinom 2022.g.

 

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čepin

IZVJEŠĆE-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJU-S-JAVNOŠĆU-nacrt-izmjena-i-dopuna-Poslovnika 2021 – objavljeno 22.02.2021.

Savjetovanje-sa-zaineresiranom-javnoscu-nacrt-izmjena-i-dopuna-Poslovnika-2021 – objavljeno 15.02.2021.

OBRAZAC-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-izmjene-i-dopune-Poslovnika-2021 – objavljeno 15.02.2021.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čepin

IZVJEŠĆE-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJU-S-JAVNOŠĆU-nacrt-izmjena-i-dopuna-Statuta 2021. – objavljeno 22.02.2021.

Savjetovanje-sa-zaineresiranom-javnoscu-nacrt-izmjena-i-dopuna-Statuta-2021. – objavljeno 15.02.2021.

OBRAZAC-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-izmjene-i-dopune-Statuta-2021. – objavljeno 15.02.2021.

 

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čepin za 2021. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čepin za 2021. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2020.

Odluka potpore COVID-19 – GALE j.d.o.o., Kalnička 16, Čepin (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - MAŠTA d.o.o., Đakovština 3, Osijek (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - BODY BUILDING KLUB „BLUE GYM OSIJEK“, Omladinska 116, Livana (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - DA-PA j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, B. J. Jelačića 28, Čepin (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - CSAPA j.d.o.o., K. Zvonimira 20b, Čepin (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - Z-A promet d.o.o., M. Gupca 27, Osijek – za caffe bar „MB“, Vratnička 40, Čepin (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 -DI-OS j.d.o.o., Omladinska 114, Livana (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - UGOSTITELJSKA DJELATNOST ORION, Osječka 167, Čepin (.PDF)

Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - KRIKI j.d.o.o., S. Radića 55, Čepinski Martinci, vl. Kristian Kiš (.PDF)

Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - BODY BUILDING KLUB „BLUE GYM OSIJEK“ (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - LEGOLAS d.o.o., Lonjska 13, Čepin, vl. Željka Bošković (.PDF)

Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - MATEA trgovina na malo, Ul. grada Vukovara 35, Čepin, vl. Marijana Vrdoljak (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - MIKA ugostiteljski obrt, Osječka 165, Čepin, vl. Barica Spajić (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - TVRTKO ugostiteljski obrt, Psunjska 49, Čepin, vl. Josip Čuić (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - VERTO ugostiteljski objekt, B. J. Jelačića 86, Čepin, vl. Verica Bošnjaković (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - RAKI obrt za ugostiteljstvo, Kalnička 52, Čepin, vl. Vladimir Radić (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - DA-PA j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, B. J. Jelačića 28, Čepin, vl. Željka Pavleković (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - TOMISLAV obrt za poljoprivredu i trgovinu, Čepinska 18, Beketinci, vl. Tomislava Bareš (.PDF)

 

Odluka potpore COVID-19 - TVRTKO, ugostiteljski objekt, vl. Josip Čuić (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - DO-DI, vl. Ana Laslo, Čepin (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Vrtna bajka, vl. Željko Matagić (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Beauty Centar In, vl. Mateja Gavran (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Frizerski salon _Mack_, vl. Igor Živković (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - ASKUS d.o.o., vl. Ivan Liović (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - GALE j.d.o.o., vl. Kristijan Gale (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - IVY SALOON j.d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - STUDIO MASSARE j.d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Minimarket Ero, vl. Mara Tomas (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Autoškola Vrtuljak, vl. Ante Arambašić (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - SUNCE - obrt za čuvanje djece, vl. Melita Primorac (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - KONJIK d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - ESPI DIZAJN j.d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - GAUBE obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Andrej Gaube (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - DA-PA j.d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - STUDIO H.M. d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - UGOSTITELJSKA DJELATNOST ORION, VL. IVAN LETICA (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - MATEA, trgovina na malo, vl. Marijana Vrdoljak (.PDF)