ssj logo

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Nacrt Programa potpora poljoprivredi na području općine Čepin za razdoblje od 2021. – 2026. godine - objavljeno 29.11.2021.
E-savjetovanje Program potpora
OBRAZAC-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-Program potpora u poljoprivredi

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Plan upravljanja imovinom 2022.g. - - objavljeno 15.11.2021.
Savjetovanje - Plan upravljanja imovinom 2022.g.

 

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čepin

IZVJEŠĆE-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJU-S-JAVNOŠĆU-nacrt-izmjena-i-dopuna-Poslovnika 2021 – objavljeno 22.02.2021.

Savjetovanje-sa-zaineresiranom-javnoscu-nacrt-izmjena-i-dopuna-Poslovnika-2021 – objavljeno 15.02.2021.

OBRAZAC-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-izmjene-i-dopune-Poslovnika-2021 – objavljeno 15.02.2021.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čepin

IZVJEŠĆE-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJU-S-JAVNOŠĆU-nacrt-izmjena-i-dopuna-Statuta 2021. – objavljeno 22.02.2021.

Savjetovanje-sa-zaineresiranom-javnoscu-nacrt-izmjena-i-dopuna-Statuta-2021. – objavljeno 15.02.2021.

OBRAZAC-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-izmjene-i-dopune-Statuta-2021. – objavljeno 15.02.2021.

 

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čepin za 2021. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čepin za 2021. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2020.

Odluka potpore COVID-19 – GALE j.d.o.o., Kalnička 16, Čepin (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - MAŠTA d.o.o., Đakovština 3, Osijek (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - BODY BUILDING KLUB „BLUE GYM OSIJEK“, Omladinska 116, Livana (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - DA-PA j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, B. J. Jelačića 28, Čepin (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - CSAPA j.d.o.o., K. Zvonimira 20b, Čepin (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - Z-A promet d.o.o., M. Gupca 27, Osijek – za caffe bar „MB“, Vratnička 40, Čepin (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 -DI-OS j.d.o.o., Omladinska 114, Livana (.PDF)
Odluka potpore COVID-19 - UGOSTITELJSKA DJELATNOST ORION, Osječka 167, Čepin (.PDF)

Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - KRIKI j.d.o.o., S. Radića 55, Čepinski Martinci, vl. Kristian Kiš (.PDF)

Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - BODY BUILDING KLUB „BLUE GYM OSIJEK“ (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - LEGOLAS d.o.o., Lonjska 13, Čepin, vl. Željka Bošković (.PDF)

Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - MATEA trgovina na malo, Ul. grada Vukovara 35, Čepin, vl. Marijana Vrdoljak (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - MIKA ugostiteljski obrt, Osječka 165, Čepin, vl. Barica Spajić (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - TVRTKO ugostiteljski obrt, Psunjska 49, Čepin, vl. Josip Čuić (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - VERTO ugostiteljski objekt, B. J. Jelačića 86, Čepin, vl. Verica Bošnjaković (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - RAKI obrt za ugostiteljstvo, Kalnička 52, Čepin, vl. Vladimir Radić (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - DA-PA j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, B. J. Jelačića 28, Čepin, vl. Željka Pavleković (.PDF)
Odluka o dodjeli potpore – COVID-19 - TOMISLAV obrt za poljoprivredu i trgovinu, Čepinska 18, Beketinci, vl. Tomislava Bareš (.PDF)

 

Odluka potpore COVID-19 - TVRTKO, ugostiteljski objekt, vl. Josip Čuić (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - DO-DI, vl. Ana Laslo, Čepin (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Vrtna bajka, vl. Željko Matagić (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Beauty Centar In, vl. Mateja Gavran (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Frizerski salon _Mack_, vl. Igor Živković (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - ASKUS d.o.o., vl. Ivan Liović (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - GALE j.d.o.o., vl. Kristijan Gale (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - IVY SALOON j.d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - STUDIO MASSARE j.d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Minimarket Ero, vl. Mara Tomas (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - Autoškola Vrtuljak, vl. Ante Arambašić (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - SUNCE - obrt za čuvanje djece, vl. Melita Primorac (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - KONJIK d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - ESPI DIZAJN j.d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - GAUBE obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Andrej Gaube (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - DA-PA j.d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - STUDIO H.M. d.o.o. (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - UGOSTITELJSKA DJELATNOST ORION, VL. IVAN LETICA (.PDF)

Odluka potpore COVID-19 - MATEA, trgovina na malo, vl. Marijana Vrdoljak (.PDF)

2022

Službeni glasnik Općine Čepin - 03/2022
Službeni glasnik Općine Čepin - 02/2022
Službeni glasnik Općine Čepin - 01/2022

2021

Službeni glasnik Općine Čepin - 32/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 31/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 30/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 29/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 28/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 27/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 26/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 25/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 24/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 23/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 22/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 21/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 20/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 19/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 18/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 17/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 16/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 15/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 14/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 13/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 12/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 11/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 10/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 09/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 08/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 07/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 06/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 05/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 04/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 03/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 02/2021
Službeni glasnik Općine Čepin - 01/2021

2020

Službeni glasnik Općine Čepin - 20/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 19/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 18/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 17/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 16/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 15/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 14/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 13/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 12/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 11/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 10/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 09/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 08/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 07/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 06/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 05/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 04/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 03/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 02/2020
Službeni glasnik Općine Čepin - 01/2020

2019

Službeni glasnik Općine Čepin - 18/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 17/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 16/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 15/19

Službeni glasnik Općine Čepin - 14/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 13/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 12/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 11/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 10/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 09/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 08/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 07/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 06/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 05/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 04/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 03/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 02/19
Službeni glasnik Općine Čepin - 01/19

2018

Službeni glasnik Općine Čepin - 30/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 29/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 28/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 27/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 26/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 25/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 24/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 23/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 22/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 21/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 20/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 19/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 18/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 17/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 16/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 15/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 14/18

Službeni glasnik Općine Čepin - 13/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 12/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 11/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 10/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 09/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 08/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 07/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 06/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 05/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 04/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 03/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 02/18
Službeni glasnik Općine Čepin - 01/18

2017.

Službeni glasnik Općine Čepin - 27/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 26/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 25/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 24/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 23/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 22/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 21/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 20/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 19/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 18/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 17/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 16/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 15/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 14/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 13/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 12/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 11/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 10/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 09/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 08/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 07/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 06/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 05/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 04/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 03/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 02/17
Službeni glasnik Općine Čepin - 01/17

2016.

Službeni glasnik Općine Čepin - 17/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 16/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 15/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 14/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 13/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 12/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 11/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 10/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 09/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 08/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 07/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 06/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 05/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 04/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 03/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 02/16
Službeni glasnik Općine Čepin - 01/16

ARHIVA

2015.
Službeni glasnik Općine Čepin - 18/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 17/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 16/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 15/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 14/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 13/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 12/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 11/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 10/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 09/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 08/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 07/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 06/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 05/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 04/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 03/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 02/15
Službeni glasnik Općine Čepin - 01/15

2014.
Službeni glasnik Općine Čepin - 11/14
Službeni glasnik Općine Čepin - 10/14
Službeni glasnik Općine Čepin - 9/14
Službeni glasnik Općine Čepin - 8/14
Službeni glasnik Općine Čepin - 7/14
Službeni glasnik Općine Čepin - 6/14
Službeni glasnik Općine Čepin - 5/14
Službeni glasnik Općine Čepin - 4/14
Službeni glasnik Općine Čepin - 3/14
Službeni glasnik Općine Čepin - 2/14
Službeni glasnik Općine Čepin - 1/14

2013
Službeni glasnik Općine Čepin - 1/13
Službeni glasnik Općine Čepin - 2/13
Službeni glasnik Općine Čepin - 3/13
Službeni glasnik Općine Čepin - 4/13
Službeni glasnik Općine Čepin - 5/13
Službeni glasnik Općine Čepin - 6/13
Službeni glasnik Općine Čepin - 7/13

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u RH ustavna je kategorija te je svakom građaninu zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj obrade osobnih podataka (Općina Čepin) sa osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Općina Čepin kao tijelo javne vlasti dužna je imenovati službenika za zaštitu podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Čepin:

Marica Beraković, dipl.iur.
Općina Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin, Hrvatska
Tel.: +385 (0)31381232
Fax.: +385 (0)75805682
E-mail službenika za zaštitu osobnih podataka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (.PDF)