Sukladno Uputama za prijavitelje vezanim uz Javni natječaj za financiranje projekata i programa koje provode udruge na području Općine Čepin KLASA: 007-01/21-01/3, URBROJ: 2158/05-21-2 od 04. siječnja 2021. godine, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata prijavljenih na Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin, utvrđuje BODOVNU LISTU prijavljenih programa i/ili projekata koje udruge koje su ispunile formalne uvjete natječaja namjeravanju provoditi na području Općine Čepin ili su isti od interesa za Općinu Čepin

BODOVNA LISTA