Odluka naknada izborne promidžbe načelnik 2021. (.pdf)
Odluka naknada izborne promidžbe vijeće 2021. (.pdf)

Tablica troškova lokalni izbori 2021 - OSIJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA - OPĆINA ČEPIN (.xlsx)

Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Čepin provedenih 16. svibnja 2021. (.pdf)

Konačni rezultati izbora općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čepin provedenih 16. svibnja 2021. (.pdf)

Rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Čepin provedenih 16. svibnja 2021. (.pdf)

Rezultati izbora općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čepin provedenih 16. svibnja 2021. (.pdf)

Pravovaljanje kandidature i zbirna lista kandidata za izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čepin (.pdf)

Pravovaljanje kandidacijske liste i zbirna lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Čepin (.pdf)

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Čepin (.pdf)

Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Čepin 26.-29.4.2021 (.pdf)

Objava biračima - opća (.pdf)

Obavijest biračima (.pdf)

Objava biračima - nacionalne manjine (.pdf)

Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Čepin (.pdf)

1. Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela (.pdf)

2. Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike (.pdf)