Ovim putem obavještavaju se svi potencijalni prijavitelji na Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku (objavljen 15. veljače 2019. godine na službenim web stranicama Općine Čepin www.cepin.hr i na oglasnoj ploči Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin) kako se produžuje rok za podnošenje prijedloga na isti.

u geodetski elaborat izrađen u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica, odnosno parcelacije poljoprivrednog zemljišta van građevinske zone  U K.O. Čepinski Martinci uz  kanale: Loncija, Poganovačko Kravički, Travnjak, Kuštajn, Zubović, Čalić,Bobotski, Lozovac .

u geodetski elaborat izrađen u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica, odnosno parcelacije poljoprivrednog zemljišta van građevinske zone  U K.O. Beketinci uz  kanale: Davidovača 1, Davidovača 2, Rijeka Vuka, Glavni,  Loncija, Bobotski, Krčevine, Desni Rukav, Stara Vuka III.

u geodetski elaborat izrađen u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica, odnosno parcelacije poljoprivrednog zemljišta van građevinske zone  U K.O. Čokadinci  uz  kanale: Poganovačko Kravički, Loncija, Davidovača 2.