Općina Čepin objavila je javni natječaj u kojem se traži 12 radnika u sklopu programa javnih radova. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.

Temeljem članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18.) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čepin (KLASA: 320-01/18-01/56,  URBROJ: 2158/05-18-1 od 17. svibnja 2018. godine, općinski načelnik Općine Čepin, objavljuje

Reciklažno dvorište Čepin

BannerWeb Naslovnica

 

Najčitanije