Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), te sukladno provedenom javnom natječaju za prijam u radni odnos spremačice - servirke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 4. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o izboru kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačice-servirke u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), te sukladno provedenom javnom natječaju za prijam u radni odnos tajnika/ice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 4. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o izboru kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto tajnice u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), te sukladno provedenom javnom natječaju za prijam u radni odnos odgojitelja/ice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 4. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o izboru kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojiteljice u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin

Javno otvaranje ponuda nastavit će se provoditi u petak, 24. lipnja od 09:00 sati, u prostorijama Hrvatskog doma, Čepin, Kralja Zvonimira 105.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Čepin, dana 13. lipnja 2022. godine započelo je javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin, KLASA: 320-01/18-01/56, URBROJ: 2158-12-22-247 od 20. travnja 2022., objavljenog 28. travnja 2022. godine na službenoj web stranici Općine Čepin www.cepin.hr i oglasnoj ploči Općine Čepin.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji i druge fizičke i pravne osobe.

Ovisno o dinamici i obujmu rada, javnost će biti obavještena svakoga dana na kraju rada Povjerenstva o rasporedu za slijedeći dan.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), te sukladno provedenom javnom natječaju za prijam u radni odnos stručnog suradnika pedagoga/inje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 4. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o izboru kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto pedagoginje u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin

Javno otvaranje ponuda nastavit će se provoditi u četvrtak, 23. lipnja od 09:00 sati, u prostorijama Hrvatskog doma, Čepin, Kralja Zvonimira 105.
Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Čepin, dana 13. lipnja 2022. godine započelo je javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin, KLASA: 320-01/18-01/56, URBROJ: 2158-12-22-247 od 20. travnja 2022., objavljenog 28. travnja 2022. godine na službenoj web stranici Općine Čepin www.cepin.hr i oglasnoj ploči Općine Čepin.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji i druge fizičke i pravne osobe.
Ovisno o dinamici i obujmu rada, javnost će biti obavještena svakoga dana na kraju rada Povjerenstva o rasporedu za slijedeći dan.