Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.), članka 24. stavka 1. podstavka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.), točke 10. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/23.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin, donosi ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin  

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Zvončić Čepin od 27.05.2022. godine i članka 50. stavka 1. točke. 10. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, raspisuje NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ ČEPIN

Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18., 115/18. i 98/19. – u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin, KLASA: 320-01/18-01/56, URBROJ: 2158-12-22-264 od 24. svibnja 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 12. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2022. godine, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Odluke o raspisivanju natječaja za popunjavanje radnih mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin od 27.05.2022. godine i članka 50. stavka 1. točke. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos spremačice - servirke

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje Ravnatelja i za popunjavanje radnih mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin objavljuje POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) I. vezan uz Natječaj za prijam u radni odnos u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin na sljedećim radnim mjestima:

  1. 1.            Odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci
  2. 2.            Stručni suradnik pedagog/inja, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci
  3. 3.            Zdravstveni voditelj/ica (medicinski brat/sestra), na neodređeno vrijeme s pola radnog vremena, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci
  4. 4.            Tajnik/ic, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci

provest će se dana 23. lipnja 2022. godine (četvrtak), u prostorijama općinske vijećnice Općine Čepin, u Čepinu, ulica Kralja Zvonimira 105, prema rasporedu iz privitka.

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) II. vezan uz Natječaj za prijam u radni odnos u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin na sljedećim radnim mjestima:

  1. 1.            Spremačica - servirka, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci
  2. 2.            Ravnatelj/ica Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci

provest će se dana 24. lipnja 2022. godine (petak), u prostorijama općinske vijećnice Općine Čepin, u Čepinu, ulica Kralja Zvonimira 105, prema rasporedu iz privitka

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Odluke o raspisivanju natječaja za popunjavanje radnih mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin od 27.05.2022. godine i članka 50. stavka 1. točke. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos tajnika/ice

Najčitanije