Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“; broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 29. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 17/19.), članka 2. Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 17/19.), članka 6. Odluke općinskog načelnika Općine Čepin o raspisivanju javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 3/20.) i Javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Čepin KLASA: 320-01/19-01/48, URBROJ: 2158/05-20-5 od 21. siječnja 2020. godine, objavljenog na službenoj web stranici Općine Čepin www.cepin.hr dana 23. siječnja 2020. godine, oglasnoj ploči Općine Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin dana 23. siječnja 2020. godine te u dnevnom listu Glas Slavonije dana 23. siječnja 2020. godine, dana 12. veljače 2020. godine s početkom u 12,00 sati, u prostoru općinske vijećnice Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin, sastalo se Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine

ZAPISNIK

ODLUKA


Reciklažno dvorište Čepin

BannerWeb Naslovnica

 

Najčitanije