Temeljem članka 3., 9., 11. i 12. stavak 1. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18., 15/19. i 21/21. - u daljnjem tekstu: Odluka), Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), nakon utvrđivanja pravodobnosti i potpunosti podnesenih prijava, ispunjavanja uvjeta i kriterija, utvrđuje PRIJEDLOG liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Općina Čepin objavljuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Rok od 15 dana za podnošenje prijava na natječaj teče od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin i službenim stranicama Općine Čepin www.cepin.hr a obavijest o raspisanom natječaja objavljuje se u dnevnom listu „Večernji list“.

lokalni izbori 2021

BannerWeb Naslovnica