Temeljem članka 12. stavka 4. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18., 15/19. i 21/21.-u daljnjem tekstu: Odluka), Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022. („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 32/21.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, donosi ZAKLJUČAK o utvrđivanju liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Temeljem članka 3., 12.  i 13. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18., 15/19. i 21/21. - u daljnjem tekstu: Odluka) i Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022. („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 32/21.), u postupku dodjele stipendija Općine Čepin u Ponovljenom javnom natječaju za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022., Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), utvrđuje KONAČNU LISTU kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Temeljem članka 12. stavka 4. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18., 15/19. I 21/21.-u daljnjem tekstu: Odluka) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, donosi ZAKLJUČAK o utvrđivanju liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Temeljem članka 3., 9., 11. i 12. stavak 1. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18., 15/19. i 21/21. - u daljnjem tekstu: Odluka) i Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022. („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 32/21.), u postupku dodjele stipendija Općine Čepin u Ponovljenom javnom natječaju za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022., Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), nakon utvrđivanja pravodobnosti i potpunosti podnesenih prijava, ispunjavanja uvjeta i kriterija, utvrđuje PRIJEDLOG liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Temeljem članka 3., 12. i 13. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18., 15/19. i 21/21. - u daljnjem tekstu: Odluka), Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), utvrđuje

KONAČNU LISTU kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Najčitanije