Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),  na radno mjesto, komunalni redar/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN), podnosi v.d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući rang-listu)

po Javnom natječaju za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme

u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin

na radno mjesto komunalni redar/ica,

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

IZVJEŠĆE (.PDF)