Temeljem članka 3., 12.  i 13. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18., 15/19. i 21/21. – u daljnjem tekstu: Odluka) i Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022. („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 32/21.), u postupku dodjele stipendija Općine Čepin u Ponovljenom javnom natječaju za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022., Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), utvrđuje KONAČNU LISTU kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2021./2022.KONAČNA LISTA