Temeljem članka 17., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 04/18. – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin, objavljuje OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin na radno mjesto: