Ponedjeljak, 17 lipnja, 2024
29 C
Čepin

Realizirani projekti

Izgradnja dječjeg igrališta u Beketincima

Izgradnja dječjeg igrališta s pristupnim površinama sadržavat će minimalno 7 igrala, uređene pješačke staze kao i pristupnu cestu s parkiralištem s ciljem lakše dostupnosti samom igralištu.

Izgradnja trga u centru Čepina

Ciljevi projekta: Uređenje središta naselja. Izgradnja modernog trga s popratnim sadržajima s rješenjem problema parkirališta, sadnja hortikulture, učinkovite rasvjete, moderan prostor za održavanja manifestacija

Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Cilj je provedbe ovog projekta je doprijeti do širokog spektra društvenih skupina te ih informirati o važnosti provedbe održivog gospodarenja otpadom.

Izgradnja biciklističkih staza u Čepinu

Izgradnjom i unaprjeđenjem biciklističkih staza omogućena je sigurnija i jednostavnija uporaba bicikala kao primarnog prijevoznog sredstva, pridonosi se smanjenju stope lokalnih putovanja motornim vozilima, te povećava udio lokalnih putovanja biciklom i prijevozom.

Pretvaranje kulturnog nasljeđa Šokaca u turističku atrakciju – Šokci

Kulturni turizam veliko je i rastuće tržište, a procjene Svjetske turističke organizacije pokazuju da približno 37% svih međunarodnih putovanja uključuje kulturnu komponentu.

Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Čepin

Opći cilj projekta je stvoriti preduvjete za recikliranje razvrstanog otpada iz umanjenih količina mješovitog otpada u svrhu osiguranja održivog gospodarenja otpadom i ispunjavanje zahtjeva pravne stečevine Unije u području okoliša.