Srijeda, 17 travnja, 2024
10.3 C
Čepin

Zaštita osobnih podataka

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.Zaštita osobnih podataka u RH ustavna je kategorija te je svakom građaninu zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj obrade osobnih podataka (Općina Čepin) sa osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Općina Čepin kao tijelo javne vlasti dužna je imenovati službenika za zaštitu podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Čepin:

Marica Beraković, dipl.iur.
Općina Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin, Hrvatska
Tel.: +385 (0)31381232
Fax.: +385 (0)75805682
E-mail službenika za zaštitu osobnih podataka: marica.berakovic@cepin.hr

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (.PDF)