Radna tijela

MANDATNO POVJERENSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN

 1. Dino Modrić, predsjednik
 2. Velimir Džambić, član
 3. Nives Vidović, član

POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN

 1. Tomislava Bareš, predsjednica
 2. Boris Marks, član
 3. Miroslav Jerković, član

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN

 1. Robert Periša, predsjednik
 2. Krešimir Crnković, član
 3. Marica Beraković, član
 4. Maja Čepo, član
 5. Milenko Knežević, član