Važni telefonski brojevi

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE – Služba za sustav 112
Telefon: 112

Web stranica: www.duzs.hr

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ČEPIN
Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin
Web stranica: www.dvdcepin.hr
Telefon: 93
Telefon: (031) 381 323

HITNA MEDICINSKA POMOĆ
Telefon: 94

POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA
Kralja Zvonimira 24
Telefon: 92
Telefon policijska postaja: (031) 382 000
Telefaks: (031) 380 181

Ljekarna Čepin
Ivana Gundulića BB
Telefon: (031) 381 767

Privatna ljekarna “Vaše zdravlje”
Kralja Zvonimira 26
Telefon: 031 380 186

DOM ZDRAVLJA OSIJEK
Grada Vukovara, 31431 Čepin

brojevi telefona ordinacija:

Laboratorij: (031) 381 370
ginekološka ordinacija dr. Bukumira: (031) 380 491

stomat.ord. dr. Čaljkušić-Forgić: (031) 380 336
stomat.ord. dr. Čeri-Varga: (031) 380 280
stomat.ord. dr. Patrun: (031) 380 444
stomat.ord. dr. Tomičić: (031) 380 300

opća medicina dr. Gavran: (031) 380 338
opća medicina dr. Nađ: (031) 380 077
opća medicina dr. Prus: (031) 381 900
opća medicina dr. Grba: (031) 380 337
opća medicina dr. Arnold: (031) 380 566
opća medicina dr. Marđetko: (031) 380 333

Telefon za psihološku pomoć “SUNCE
od 16:00 do 19:00 sati
Telefon: 031/368-888

CENTAR ZA KULTURU ČEPIN
Narodna knjižnica
Kralja Zvonimira 96
Ured, knjižnica: (031) 381 307, fax: (031) 382 638

ŽUPNI UREDI ČEPIN
Župa Uskrsnuće Kristovo, Kralja Tomislava 11: (031) 381 486
Župa Presvetog Trojstva, Kralja Zvonimira 200: (031) 381 265
Župa Duh Sveti, Krndije 2: (031) 384 000
Evanđeoska Pentekostna crkva “Radosna vijest” Psunjska 12: (031) 381 854

UREDNOST d.o.o. za komunalne djelatnosti
31431 Čepin, Kralja Tomislava 101C
Centrala – groblje, vodovod, javna rasvjeta, dimnjačarske usluge: (031) 380 500
prijava smrtnog slučaja – dežurni: (098) 983 3510
Prijava kvara za vodovod – Vodocrpna stanica: (031) 386 070

NOGOMETNI KLUB ČEPIN
Grada Vukovara BB
Web stranice: www.nk-cepin.hr
Telefon: (031) 382 067

Društvo za zaštitu prirode Slavonije i Baranje ZELENI TELEFON – ZELENI CENTAR
Telefon: (031) 205-311

JP VODOVOD – Dežurna služba
Telefon: (031) 330-100

HEP “ELEKTROSLAVONIJA” Dežurne službe:
Distribucija plina Telefon: (031) 213-125
Električna energija Telefon: (031) 501-370

HAK – POMOĆ NA CESTI 987 AMK “Slavonac”
Telefon: (031) 211-115

SPORTSKA ZRAČNA LUKA OSIJEK (Livana – Čepin)
Telefon:(098) 252 344

ZRAČNA LUKA OSIJEK (Klisa)
Telefon: (031) 514-441

Kapetanija pristaništa Osijek
Šet. k. F. Šepera 6
Telefon: (031)203-066

GPP OSIJEK
Centrala: (031) 228 300

Autobusni kolodvor
Telefon: (031) 214-355

Željeznički kolodvor
Telefon: (060) 333-444 1,69 kn/min