Srijeda, 19 lipnja, 2024
18.9 C
Čepin

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čepin za 2024. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čepin za 2024. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.10.2024.

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čepin za 2021. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čepin za 2021. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2020.

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

20.10.2023.

Poštovani/a,

Otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak, na koje ste pozvani.

Rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 30 dana.

Savjetovanje je otvoreno od 20. listopada 2023. do 20. studenoga 2023. godine, te se primjedbe i prijedlozi pristigli nakon tog dana neće uvažiti.

Opis savjetovanja:
Pravni temelj za donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg porez na dohodak (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) sadržan je u članku 19.a stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom određuje visinu poreznih stopa za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak. Nadalje, temelj za donošenje Prijedloga odluke je i članak 32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), kojim je propisano da Općinsko vijeće donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt možete staviti putem obrasca za internetsko savjetovanje (word).