Ponedjeljak, 2 listopada, 2023
23.6 C
Čepin

Udruge

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN – ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin – nastavno: Pravilnik („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), članka 29. stavak 6....

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN – ZAPISNIK SA SJEDNICE POVJERENSTVA ZA OCJENJIVANJE

Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata prijavljenih...

ZAPISNIK SA SJEDNICE POVJERENSTVA ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU – UDRUGE

Temeljem članka 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), Povjerenstvo za administrativnu provjeru...

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“,...

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN – ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin – nastavno: Pravilnik („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), članka 29. stavak 6....

ZAPISNIK SA SJEDNICE POVJERENSTVA ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU – UDRUGE

Temeljem članka 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), Povjerenstvo za administrativnu provjeru...