Utorak, 5 ožujka, 2024
-0.1 C
Čepin

Ostali natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA (k.č.br. 4227/1 k.o. Čepin i k.č.br. 109/4 k.o. Čepin) – Odluka o poništenju javnog natječaja za zamjenu nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,...

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA (k.č.br. 4229/7 k.o. Čepin i k.č.br. 4231/1 k.o. Čepin) – Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,...

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA (k.č.br. 4227/1 k.o. Čepin i k.č.br. 109/4 k.o. Čepin)

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06.,...

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA (k.č.br. 4229/7 k.o. Čepin i k.č.br. 4231/1 k.o. Čepin)

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06.,...

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA KUPNJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE ČEPIN

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,...

Obavijest o mjestu i vremenu javnog otvaranja ponude pristigle na javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepin, k.č.br. 3372/1

Na temelju članka 16. stavka 1. podstavka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.),...