Ponedjeljak, 2 listopada, 2023
23.6 C
Čepin

Ostali natječaji

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA KUPNJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE ČEPIN

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,...

Obavijest o mjestu i vremenu javnog otvaranja ponude pristigle na javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br....

Na temelju članka 16. stavka 1. podstavka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.),...

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE ČEPIN

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI UTVRĐIVANJA LISTE REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM – KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U...

Općinski načelnik Općine Čepin, temeljem članka 21. stavak 3. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 19/20.), a na prijedlog...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI UTVRĐIVANJA LISTE REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM – PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U...

Općinski načelnik Općine Čepin, temeljem članka 21. stavak 1. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 19/20.), a na prijedlog...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U GOSPODARSKOJ ZONI ČEPIN

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09.,...