Grb i zastava

Grb i zastava su prvo službeno znakovlje ove općine, čije se ime prvi put spominje prije više od 750 godina. Premda Čepin još uvijek nije grad, potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks proglašen je prvim počasnim građaninom Čepina, a odabran je i za simboličnog kuma nove zastave i grba.

Povijesni događaj za mjesto Čepin uveličan je i konačnim prihvačanjem grba i zastave koji će obilježiti vizualni i društveni identitet samog mjesta i pripadnike zajednice. Povodom obilježavanja 750. Obljetnice prvog pisanog imena Chapa, Chappa Csapa, Csepin – Čepin (1258. – 2008) u povijesnim izvorima, Općinsko poglavarstvo donijelo je odluku o pokretanju postupka statutarnog i idejnog rješenja i ustrojavanja znakovlja općine Čepin, Grba i Zastave. Općinsko poglavarstvo je odlukom od 04. Prosinca 2007. Godine ovaj složeni i društveno odgovoran posao povjerilo profesoru Vinku Iviću.

Profesor povijesti i pedagogije Vinko Ivić je sa zadovoljstvom prihvatio te je po prvi puta u povijesti Čepina osmislio i predložio znakovlje koje će predstavljati identitet mjesta Čepin i građane kao pripadnike te zajednice.

Grafičko – likovno i vizualno rješenje sukladno heraldičkim pravilima i zakonskim odredbama i pravilnicima koji se odnose na grbove i zastave u lokalnoj samoupravi rješavalo se surađujući s akademskom slikaricom i profesoricom povijesti umjetnosti u Osijeku. Rad na grafičkoj i vizualnoj izradi grba i zastave prijedloga rješenja povjereno je tiskari Holeš d.o.o. u Osijeku/Čepinu

Stalna suradnja i brojni kontakti sa HDA, akademskim slikaricama, grafičkim studiom Holeš i dr. Cjelokupni rad na izradi grba i zastave Općine Čepin ostvaren je uz brojne konzultacije i informiranje s načelnikom općine dr.med. Draženom Arnoldom i njegovim suradnicima koji su davali veliku potporu. U tijeku 2008 godine radom na projektu te konačnim prijedlogom rješenja sadržajnog i vizualnog izgleda grba i zastave, općinsko vijeće temeljem ranije odluke 2007 je donijelo Odluku o grbu i zastavi Općine Čepin.

06. travnja 2009. godine Hrvatski Državni arhiv je stručno heraldičko i vizualno rješenje grba i zastave prihvatio, a nakon toga 07.04.2009. godine državni ured je odobrio službene uporabe grba i zastave.

Samo značenje simbola polumjesec – svjetlo u tami je preuzeto iz grba u povijesti vrlo ugledne obitelji Adamovich de Cespin to je također povjesna poveznica sa suvremenošću. Suncokret je predstavljen kao plod zemlje, poveznica sa suvremenim životom i bogatstvom jedne zajednice ljudi. Crna bordura je također preuzeta iz grba Adamovich de Cespin.

U svečanoj zastavi (Gonfalon) te na grbu grbu na istoj se dodaje žuta bordura radi svečanijeg doživljaja. I grb i zastava povezuju ljude jedne zajednice i poznaju prepoznatljiv znak te iste zajednice.