Srijeda, 19 lipnja, 2024
33.7 C
Čepin

Proračun i izvješća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2023. godinu

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2023. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2023. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2023. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2023. godini

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2023. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2023. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2023. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2023. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2023. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2023. godini

Izvješće o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2023. godini

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2023. godinu

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2024.-31.3.2024. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2024.-31.3.2024. – Razina 22 (.PDF)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2024.-31.3.2024. – Razina 22 (.xlsx)

Potvrda o učitanom izvještaju 1.1.2024.-31.3.2024. (.PDF)

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2023.-31.12.2023. – Razina 23 – Potvrda o učitanom financijskom izvještaju (.PDF)

Referentna stranica – potpisana i ovjerena (.PDF)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2023.-31.12.2023. – Razina 23 (.xlsx)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2023.-31.12.2023. – Razina 23 (.doc)

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2023.-31.12.2023. – Razina 22 – Potvrda o učitanom financijskom izvještaju (.PDF)

Referentna stranica – potpisana i ovjerena (.PDF)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2023.-31.12.2023. – Razina 22 (.xlsx)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2023.-31.12.2023. – Razina 22 (.doc)

Proračunski vodič za građane 2024 (.docx)

Proračun Općine Čepin za 2024. i projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Čepin za 2024. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2024. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2024. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2024. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2024. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2024. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2024. godinu

Plan korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2024. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

Program poticanja razvoja turizma za 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čepin za 2024. godinu

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2023. godinu

Obrazloženje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Čepin za 2023. godinu

  1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2023. godinu
  1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2023. godini
  1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2023. godinu
  1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2023. godinu
  1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2023. godinu
  1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2023. godinu
  1. Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2023. godini
  1. Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2023. godinu
  1. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čepin za 2023. godinu

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2022. godinu (.doc)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2023.-30.09.2023. – Razina 22 – Potvrda o učitanom financijskom izvještaju (.PDF)

Referentna stranica – potpisana i ovjerena (.PDF)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2023.-30.09.2023. – Razina 22 (.xlsx)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2023.-30.09.2023. – Razina 22 (.PDF)

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2023. godinu
Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2023. godinu

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2023. godinu (.doc)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2023.-30.06.2023. – Razina 22 – Potvrda o učitanom financijskom izvještaju (.PDF)

Referentna stranica – potpisana i ovjerena (.PDF)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2023.-30.06.2023. – Razina 22 (.xlsx)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2023.-30.06.2023. – Razina 22 (.PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2022. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2022. godini

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2022. godini
Izvješće o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2022. godini

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2023.-31.03.2023. – Razina 22 – Potvrda o učitanom financijskom izvještaju (.xlsx)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2023.-31.03.2023. – Razina 22 (.xlsx)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2023.-31.03.2023. – Razina 22 (.doc)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-31.12.2022. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-31.12.2022. – Razina 23 (.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2022.-31.12.2022. – Razina 23 (.doc)

Proračunski vodič za građane 2023 (.docx)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-31.12.2022. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-31.12.2022. – Razina 22 (.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2022.-31.12.2022. – Razina 22 (.doc)

Proračun Općine Čepin za 2023. i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2023. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2023. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2023. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2023. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2023. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2023. godinu

Plan korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2023. godini

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2023. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čepin za 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Čepin za 2023. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Čepin za 2023. i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2022. godini

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2022. godini

1. Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu

 

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju – Razina 22 (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-30.9.2022. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-30.9.2022. – Razina 22 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2022.-30.9.2022. – Razina 22 (.doc)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-31.3.2022. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-31.3.2022. – Razina 22 (.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2022.-31.3.2022. – Razina 22 (.doc)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu
Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Čepin za 2021. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2021. godinu
Odluka o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna Općine Čepin u razdoblju 2022.-2024. godine

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 23 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 23 (.doc)

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2021. godinu (.doc)

Proračunski vodič za građane (.docx)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 22 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 22 (.doc)

Proračun Općine Čepin za 2022. i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu (.doc)

Program javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2022. godinu (docx.)

Program javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2022. godini (docx.)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2022. godinu (docx.)

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2022. godinu (docx.)

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2022. godinu (doc.)

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2022. godinu (doc.)

Plan korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2022. godini (doc.)

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu (docx.)

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu (docx.)

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu (doc.)

 

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (.doc)

 

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2021. godini (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2021. godini (doc.)

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu (doc.)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (.doc)
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 23 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 23 (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 22 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 22 (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.3.2021. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.3.2021. – Razina 22 (.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-31.3.2021. – Razina 22 (.doc)

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (.doc)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2021. godini (doc.)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2021. godini (doc.)
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu (doc.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Odluka o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna Općine Čepin u razdoblju 2021.-2023. godine (doc.)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 23 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 23 (.doc)

Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (.doc)
Prijedlog Proračuna Općine Čepin za 2022. i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.9.2021. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.9.2021. – Razina 22 (.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-30.9.2021. – Razina 22 (.pdf)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 22 (.PDF)
Proračunski vodič za građane (.PDF)

Proračun Općine Čepin za 2021. i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu (.doc)
Program javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2021. godinu (docx.)
Program javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2021. godini (docx.)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2021. godinu (docx.)
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2021. godinu (docx.)
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2021. godinu (doc.)
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Plan korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbomna području Općine Čepin u 2021. godini (doc.)
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu (docx.)
Plan razvojnih programa za 2021. do 2023. godine  (docx.)
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2020. godinu (docx.)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2020. godini (docx.)
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2020. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2020. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2020. godini (doc.)
Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu (docx.)
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu (docx.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (doc.)

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)
Prijedlog Proračuna Općine Čepin za 2021. i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu (.doc)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinuPolugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.9.2020. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.9.2020. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-30.9.2020. – Razina 22 (.PDF)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.6.2020. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.6.2020. – Razina 23 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-30.6.2020. (.DOC)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2019. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2019. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2019. godini
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2019. godini
Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Čepin za 2019. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.6.2020. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.6.2020. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-30.6.2020. (.PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2019. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.3.2020. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.3.2020. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-31.3.2020. (.PDF)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.12.2019. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.12.2019. – Razina 23 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2019.-31.12.2019. (.PDF)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.12.2019. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.12.2019. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje (.DOC)

Proračunski vodič za građane (.PDF)

Proračun Općine Čepin za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.9.2019. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.9.2019. – Razina 22 (.XLS)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.6.2019. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.6.2019. – Razina 23 (.XLS)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.6.2019. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.6.2019. – Razina 22 (.XLS)

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2018. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.3.2019. – Razina 22 – FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.3.2019. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.3.2019. – Razina 22 (.XLS)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.12.2018. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. – Razina 23 (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.12.2018. – Razina 23 (.XLS)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.12.2018. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.12.2018. – Razina 22 (.XLS)

Proračunski vodič za građane (.docx)

Proračun Općine Čepin za 2019. i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Čepin za 2019. i projekcija Proračuna za 2020. i 2021. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2019. godini
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2019. godinu
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2019. godinu
Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
Prijedlog Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2019. godini
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (.doc)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (.doc)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.09.2018. – Razina 22 – FINA i
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.09.2018. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.09.2018. – Razina 22 (.XLS)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (.doc)
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (.doc)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018. – 30.06.2018. – Razina 23 – FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018. – 30.6.2018. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018. – 30.6.2018. – Razina 23 (.XLS)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.06.2018.- Razina 22 – FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.6.2018.- Razina 22 -Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.6.2018.- Razina 22 (.XLS)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2017. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.3.2018. – Razina 22 – FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.3.2018. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.3.2018. – Razina 22 (.XLS)
Proračunski vodič (.PDF)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017.-31.12.2017. – Razina 23 – FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 1.1.2017. do 31.12.2017. – Razina 23 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. – Razina 23 (.PDF)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017.-31.12.2017. – FINA (.PDF)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017.-31.12.2017. – DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 1.1.2017. do 31.12.2017. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. (.DOC)
Izvještaj JLP(R)S o vlasničkim udjelima/neto imovini (.PDF)
Odluka o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (DOCX)

Odluka o izvršenju Proračuna 2018 (.doc)
Proračun za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu (.doc)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna 2017 (.doc)
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2017. (.doc)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.2017.-30.9.2017 (.PDF)
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.1.2017.-30.9.2017. (.PDF)
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1.1.2017.-30.9.2017. (.PDF)
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu (.doc)
Financijski izvještaji 01.01.2017.-30.06.2017 (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017.-31.3.2017. (PDF)
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 1.1.2017 -31.3.2017. (PDF)
Izvještaj o obvezama 1.1.2017.-31.3.2017. (PDF)
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2016. godinu (.PDF)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Općine Čepin br. 2. za 2017. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01.01.2016. – 31.12.2016. (.PDF)
Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2016. – 31.12.2016. (.PDF)
Izvještaj JLP(R)S o vlasničkim udjelima/neto imovini (.PDF)
Izvještaji o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 01.01.2016. – 31.12.2016. (.PDF)
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.2016. – 31.12.2016. (.PDF)
Bilanca stanje na dan 31.12.2016. (.PDF)
Izvještaj o obvezama 01.01.2016.-31.12.2016. (.PDF)
Odluka o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu
Proračun Općine Čepin za 2017. i projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu