Vjerske institucije

U Beketincima se nalazi Rimokatolička crkva.

U Čepinu su tri rimokatoličke župe (u đakovačko-osječkoj nadbiskupiji):

  • župa Presvetog Trojstva s filijalom u Ovčari (Čepin1)
  • župa Uskrsnuća Kristova (Čepin 2)
  • župa Duha svetoga (Čepin 3).

Župe od 23. rujna 2004. godine pripadaju Čepinskom dekanatu. U mjestu djeluju i srpska pravoslavna crkva te Evanđeoska pentekosna crkva “Radosna vijest” i postoji sakralni objekt na Ovčari.

U općini Čepin postoji 5 groblja. Groblja na području općine Čepin svojom površinom zadovoljavaju potrebe za postojeći broj stanovnika.

  • BEKETINCI  – Katoličko groblje
  • ČEPIN –  Katoličko i pravoslavno groblje
  • ČEPINSKI MARTINCI –  Katoličko groblje
  • ČOKADINCI  – Groblje Čokadinci
  • LIVANA  – Groblje Livana