Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15.-pročišćeni tekst), članka 24. stavka 1. podstavka 1. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 6. stavka 3. Odluke o uvjetima prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/21., 31/21., 14/22., 30/23. i 38/23.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16., 6/16. i 19/23.), točke XIV. Javnog natječaja za zamjenu nekretnina (k.č.br. 4229/7 k.o. Čepin i k.č.br. 4231/1 k.o. Čepin) KLASA: 940-01/23-01/12, URBROJ: 2158-12-23-5 od 05. prosinca 2023. godine i članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 25. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine, na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zamjenu nekretnina (k.č.br. 4229/7 k.o. Čepin i k.č.br. 4231/1 k.o. Čepin), donosi ODLUKU o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu nekretnina (k.č.br. 4229/7 k.o. Čepin i k.č.br. 4231/1 k.o. Čepin)

Tekst Odluke u cijelosti možete preuzeti ovdje.