Srijeda, 4 listopada, 2023
22.3 C
Čepin
Naslovnica Natječaji

Natječaji

Općina Čepin

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA KUPNJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE...

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,...
Općina Čepin

Obavijest o mjestu i vremenu javnog otvaranja ponude pristigle na javni...

Na temelju članka 16. stavka 1. podstavka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.),...
Općina Čepin

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE...

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,...
Općina Čepin

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI UTVRĐIVANJA LISTE REDA PRVENSTVA ZA...

Općinski načelnik Općine Čepin, temeljem članka 21. stavak 3. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 19/20.), a na prijedlog...
Općina Čepin

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI UTVRĐIVANJA LISTE REDA PRVENSTVA ZA...

Općinski načelnik Općine Čepin, temeljem članka 21. stavak 1. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 19/20.), a na prijedlog...
Općina Čepin

Oglas za prijam službenika/ice u službu na radno mjesto Referent za...

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb (u...
Općina Čepin

Oglas za prijam službenika/ice u službu na radno mjesto Referent za...

Z A P I S N I K o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata – usmeno testiranje (intervju) po Oglasu za prijam...
Općina Čepin

Oglas za prijam službenika/ice u službu na radno mjesto Referent za...

REZULTATI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I RASPORED ODRŽAVANJA INTERVJUA po Oglasu za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel...
Općina Čepin

Oglas za prijam službenika/ice u službu na radno mjesto Referent za...

Temeljem članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), u svezi...
Općina Čepin

Oglas za prijam službenika/ice u službu na radno mjesto Referent za...

Temeljem članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.),...