Utorak, 5 ožujka, 2024
-0.1 C
Čepin
Naslovnica Natječaji

Natječaji

Općina Čepin

Javni natječaj za prijam namještenika/ice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel...

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam namještenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb...
Općina Čepin

Javni natječaj za prijam namještenika/ice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel...

Z A P I S N I K o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata usmeno testiranje (intervju) po Javnom natječaju za prijam...
Općina Čepin

Javni natječaj za prijam namještenika/ice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel...

REZULTATI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I RASPORED ODRŽAVANJA INTERVJUA po Javnom natječaju za prijam namještenika/ice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za...
Općina Čepin

Javni natječaj za prijam namještenika/ice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel...

Temeljem članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), u svezi...
Općina Čepin

Javni natječaj za prijam namještenika/ice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel...

Temeljem članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.),...
Općina Čepin

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA...

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“,...
Općina Čepin

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA (k.č.br. 4227/1 k.o. Čepin i k.č.br....

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,...
Općina Čepin

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA (k.č.br. 4229/7 k.o. Čepin i k.č.br....

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,...
Općina Čepin

Javni natječaj za prijam namještenika/ice u Upravni odjel za upravno-pravne poslove,...

Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19....
Općina Čepin

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA (k.č.br. 4227/1 k.o. Čepin i k.č.br....

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06.,...