Cilj je provedbe ovog projekta je doprijeti do širokog spektra društvenih skupina te ih informirati o važnosti provedbe održivog gospodarenja otpadom. Kao ciljanu skupinu posebno treba istaknuti djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi koji će u formativnim godinama učiti o važnosti održivog gospodarenja otpadom.

Aktivnosti su planirane i za srednjoškolce, studente, osobe srednje životne dobi, osobe treće životne dobi, ali i za turiste.

Rezultati projekta: Jačanje svijesti mještana općine Čepin o potrebi za recikliranjem, razvrstavanjem otpada, održivom gospodarenju otpadom i smanjenju količine otpada kroz izobrazno informativne aktivnosti kao što su: izrada letaka, vodiča, plakati, slikovnice, bojanke za djecu, didaktičke igračke i oglasi u tiskanim medijima za potrebe provedbe projekta, zatim održavanje radionica za djecu, igrokazi, natjecanja u školama, javne tribine, izrada video spota, izrada specijalizirane internetske stranice, te usluga prijevoda na strani jezik. Više informacija: http://zeleni.cepin.hr/