Izgradnjom i unaprjeđenjem biciklističkih staza omogućena je sigurnija i jednostavnija uporaba bicikala kao primarnog prijevoznog sredstva, pridonosi se smanjenju stope lokalnih putovanja motornim vozilima, te povećava udio lokalnih putovanja biciklom i prijevozom. Povezivanje mrežom biciklističkih staza, tj. omogućavanjem sigurnih biciklističkih putovanja skraćeno je vrijeme putovanja između polazne točke odredišta i autobusnih stajališta. Time je autobusni javni prijevoz postao izbor konkurentniji prijevozu osobnim automobilom.

Izgrađene su tri biciklističke staze ukupne duljine 6320 metara:

  1. Dionica Čepin – Livana
  2. Dionica Čepin – Ulica Kralja Tomislava
  3. Dionica Čepin – Ulica kralja Zvonimira

Potreba za navedenim intervencijama utvrđena je u prethodno provedenim studijama i potvrđena strateškim dokumentima pri čemu su identificirane sljedeće prednosti korištenja bicikla, odnosno sljedeći pozitivni utjecaji razvitka biciklizma u urbanim područjima:

– smanjenje prometnih zagušenja,

– komplementarnost s javnim prijevozom,

– smanjeno i pouzdanije vrijeme putovanja,

– fleksibilnost i prostorna učinkovitost pri kretanju,

– ravnomjerna dostupnost,

– smanjenje onečišćujućih emisija i buke,

– povećana sigurnost prometa,

– gospodarski razvitak,

– zdravlje stanovnika,

-održivo korištenje prirodnih resursa i smanjenje  doprinosa klimatskim promjenama,

– stvaranje temelja održivom prostornom razvoju i pozitivnoj slici urbane aglomeracije (cepin.hr, 2020.)