Izgradnja dječjeg igrališta s pristupnim površinama sadržavat će minimalno 7 igrala, uređene pješačke staze kao i pristupnu cestu s parkiralištem s ciljem lakše dostupnosti samom igralištu.

Na ovaj način podići će se standard života lokalnog stanovništva, posebno djece koja u ruralnim dijelovima nemaju dovoljan broj potrebnih sadržaja.