Opći cilj projekta je stvoriti preduvjete za recikliranje razvrstanog otpada iz umanjenih količina mješovitog otpada u svrhu osiguranja održivog gospodarenja otpadom i ispunjavanje zahtjeva pravne stečevine Unije u području okoliša. Specifični cilj projekta je smanjenje mješovitog otpada koji se odlaže na skupna odlagališta u općini Čepin te podizanje svijesti o štetnosti emisije stakleničkih plinova u sastavnice okoliša i utjecaju vodopropusnih divljih deponija na podzemne pitke vode.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Čepin doprinosi očuvanju prirodnog nasljeđa za buduće generacije, zaštiti prirode i okoliša, u skladu s održivim razvojem čime se izravno promiče društveno odgovorno i aktivno djelovanje lokalnih dionika u zajednici i odgovorno upravljanje imovinom u vlasništvu JLS, te izravno uključivanje lokalnih udruga i lokalnog stanovništva u provođenje budućih aktivnosti, čime se osigurava umrežavanje i stvaranje lokalno, civilnog i privatnog partnerstva kao sredstva jačanja društvenog socijalnog i gospodarskog stanja lokalne zajednice.