Dnevni red 10. sjednice općinskog vijeća općine Čepin koja će se održati u četvrtak 22. svibnja 2014. u 19,00 sati.

1. Usvajanje zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja  o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2013. godinu
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2013. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pristupanje Općine Vladislavci i Općine Vuka u trgovačko društvo Komunalac Čepin d.o.o. za obavljanje komunalne  djelatnosti
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Čepin
6. Donošenje Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Čepin
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
8. Upoznavanje Općinskog vijeća s pružanjem pravne pomoći odvjetnika Marina Kordića
9. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Arnold, dr.med.