Općina Čepin i Gradski prijevoz putnika d.o.o. zaključili su Aneks ugovora o sufinanciranju dijela cijene javnog prijevoza, kojim je utvrđena nova cijena prijevoza za nezaposlene. Naime, do sada su nezaposleni plaćali cijenu mjesečne karte kao i putnici koji koriste opću (radničku) kartu, a čija je puna cijena 700,00 kn. Aneksom Ugovora utvrđeno je kako će, uz sufinanciranje nezaposlenih osoba od strane Općine Čepin, cijena karte za nezaposlenu osobu iznositi 100,00 kuna.

Pravo na sufinanciranu cijenu prijevoza imaju nezaposlene osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području općine Čepin, a koje su prijavljene na Zavodu za zapošljavanje. Ovo pravo nezaposlene osobe ostvaruju na temelju popisa koji dostavlja Zavod za zapošljavanje i predočenja osobne iskaznice ili potvrde sa zavoda za zapošljavanje i preslike potvrde o prebivalištu ili boravištu.

Odredbe ovog Aneksa, odnosno nova cijena mjesečne karte za nezaposlene primjenjuju se od 01. studenog 2018.

Ovom mjerom Općina Čepin želi omogućiti nezaposlenima, za simboličnu cijenu mjesečne karte, lakšu komunikaciju s gradom, odnosno odlazak u grad radi izvršavanja obveze redovne prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao i radi ostvarivanja prava koja im pripadaju. Nezaposleni će nesmetano moći, u potrazi za poslom, odlaziti na razgovore za posao kod potencijalnih poslodavaca te, u konačnici u bilo koju instituciju u gradu.