Danas 17. srpnja 2014. godine u 19,00 sati u Općini Čepin, K. Zvonimira 105 održati će se sjednica Općinskog vijeća Općine Čepin.

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin
2. Donošenje Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Općine Čepin
3. Razno

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Arnold, dr.med.