1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čepin za razdoblje od 01. siječnja  do 30. lipnja 2014. godine
3. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Čepin
4. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Elaborata broj: 75/2014
6. Donošenje Odluke o prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Općine Čepin
7. Donošenje Pravilnika o korištenju automobila i mobitela za potrebe Općine Čepin
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje trgovačkom društvu Urednost d.o.o. Čepin
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje trgovačkom društvu Urednost d.o.o. Čepin
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Čepin d.o.o. Čepin za nabavu kombiniranog stroja rovokopača – utovarivača i traktora
11. Donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Osijeku
12. Donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
13. Donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
14. Razno

Dnevni red (.PDF dokument)