Dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća općine Čepin koja će se održati u srijedu 10. prosinca 2014. godine u 18,00 sati u Općini Čepin, K. Zvonimira 105.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin
2. Donošenje Proračuna Općine Čepin za 2015. i projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu, s pripadajućim aktima:
a) Program javnih potreba u kulturi općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2015. godinu
b) Program javnih potreba u sportu općine Čepin u 2015. godini
c) Program održavanja komunalne infrastrukture u općini Čepin za 2015. godinu
d) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Čepin za 2015. godinu
e) Plan korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva na području općine Čepin u 2015. godini
3. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2015. godinu
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općien Čepin
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada dimnjačarske službe
7. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za područje općine Čepin
8. Razno

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Arnold, dr.med