Sjednica će se održati u petak, 24. srpnja  2015. godine u 18,00 sati u prostoru vijećnice općine Čepin.

DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin
2. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Gospodarske zone“ Čepin
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pristupanje Općine Vladislavci u trgovačko društvo Komunalac Čepin d.o.o. Čepin za obavljanje komunalne djelatnosti
4. Donošenje  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Čepin
5. Razmatranje zamolbe tvrtke Žito d.o.o. Osijek za smanjenje-oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa
6. Razno

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Arnold, dr. med.