Agencija za poljoprivredno zemljište, Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta iz Osijeka  kao i proteklih 12 godina uzima uzorke tla, obavlja agrokemijsku analizu tla u ovlaštenom laboratoriju, te u suradnji sa Poljoprivrednim fakultetom izdaje preporuke gnojidbe na području Osječko-baranjske županije.

Od ove godine sustav funkcionira pod nešto promijenjenim uvjetima. Županija bi trebala do kraja  2016. godine  donijeti odluku u sufinanciranju analiza tla i preporuka za gnojidbu  provedenih od strane ovlaštenih institucija sa 40 % iznosa, a najviše do 2.000,00 kn.

Županija, odnosno općine i gradovi (informirati se u jedinici lokalne uprave) koje se uključe u sustav potpora, participirat će dio iznosa računa za analizu tla po predočenju istog.

Osječko-baranjska županija objavila je poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016.- 2020. godine.

(http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1750)

Zahtjev za uzimanje uzoraka nalazi se u prilogu obavijesti. Podnosi se za površine koje nisu u sustavu kontrole plodnosti tla posljednjih pet godina i sa kojih su požeti usjevi, višegodišnje nasade kod kojih je gnojidba fosforom i kalijem obavljena prije tri i više mjeseci,  nasade  u zasnivanju,  travnjake, pašnjake, ugar. Jedan uzorak se uzima sa površine do 5 ha, homogene i ujednačene (isti predusjev, gnojidba, agrotehnika i sl.).

Cjenik  laboratorijskih usluga nalazi se na stranici  (http://www.zemljiste.mps.hr/o-agenciji/odjel-za-pracenje-stanja-poljoprivrednog-zemljista.html

Po zaprimanju zahtjeva mail-om ili fax-om izrađuje se ponuda, a po plaćenoj ponudi djelatnici izlaze na teren. Korisnik u cijelosti plaća iznos računa.

Praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države obavezno je prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)   i Pravilniku o metodologiji praćenja stanja  poljoprivrednog zemljišta (NN 43/14)  tijekom prve godine nakon uvođenja u posjed i zadnje godine prije isteka ugovora, te periodično najmanje svake pete godine. Na ovim površinama obavezno je i određivanje mehaničkog sastava tla  kod uvođenja u posjed, te samo jednom za vrijeme trajanja zakupa.

Zainteresirani korisnici mogu se javiti na mail  miranda.seput@mps.hr, fax-om na broj  031/275-194  ili na telefon centrale 031/275-180 . svakim radnim danom od 8 do 14 h.

Zahtjev za uzimanje uzoraka (.PDF)