Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU početkom listopada 2016.g.  odabralo je sedam gradova – Zagreb, Split, Rijeku, Osijek, Zadar, Slavonski Brod i Pulu u kojima će provoditi integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam) u Republici Hrvatskoj.

Odabranim gradovima na raspolaganju je 345.351.269,00 eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razvoj urbanih područja. Općina Čepin članica je Urbane aglomeracije Osijek, za koju je predviđeno 44.105.165,35 eura.

Pravovremenim planiranjem i aktivnom suradnjom kroz aglomeraciju (zamjenik općinskog načelnika Ivan Žeravica je zamjenik predsjednika Partnerskog vijeća) uspjeli smo nominirati ove naše projekte čija je planska vrijednost 4 milijuna eura:
•    Izgradnja poslovne zone
•    Izgradnja agro zone
•    Rekonstrukcija dvoraca Adamović i Korođvar
•    Izgradnja biciklističkih staza

Kao što je i razvidno iz nabrojanih projekata s pravom očekujemo stvaranje povoljnijeg okruženja za poduzetnike, unaprjeđenje kulturne baštine, te njeno valoriziranje i boljem privođenju svrsi. Kroz razvoj mreže biciklističkih staza osim poboljšanja usluga javnog prijevoza očekujemo snažniji poticaj razvoju ciklo-turizma. Očekujemo već koncem ove godine početak realizacije pojedinog od ovih projekata.