Danas je započelo asfaltiranje biciklističko-pješačke staze od centra čepina prema Livani. Napravljena je staza širine 2,8 metara te dužine 2200 metara, radovi su započeli 08.05. a završetak se očekuje u naredna dva tjedna.

Za iduću etapu planira se dovršetak radova kroz Livanu do grada Osijeka (table grada Osijeka) te povezivanje sa osječkim biciklističkim stazama kako bi stanovnici općine Čepin mogli cijelim putem sigurno ići na posao do grada Osijeka sa svojim biciklima ili se rekreirati vožnjom po biciklističkim stazama.

VIŠI STRUČNI SURADNIK
Tomislav Kuna,dipl.oec.