Na današnji dan, 08. svibnja, obilježava se Svjetski dan Crvenog križa.

Svim djelatnicima i članovima Crvenog križa, volonterima, darivateljima krvi, čestitamo njihov dan!

Općinski načelnik Dražen Tonkovac sa zamjenicima,
predsjednik Općinskog vijeća Robert Periša,
Općinsko vijeće i Općinska uprava