Deklaracija o pravima djeteta UN-a usvojena 20. listopada 1959. obećava svakom djetetu i mladoj osobi (do 18 godina) na svijetu pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, prehranu, smještaj, igru, uvažavanje, poštovanje, zaštitu od diskriminacije, iskorištavanja, nasilja… i još mnogo toga. Uz ostale mjere koje Općina poduzima kako bi osigurala djeci prava koja im pripadaju, brinemo i o njihovom pravu na igru.

Uz postojeća dječja igrališta, Općina Čepin tako je nedavno obnovila dječje igralište kod nogometnog igrališta NK Klas, u naselju Ovčara. I Ulica Kralja Tomislava, kao jedna od dvije najduže ulice u Čepinu, dobila je dječje igralište – kupljene su i montirane nove sprave, pa sada i djeca iz ove ulice imaju prikladno mjesto za igru na otvorenom!

“Čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što može dati.”
Deklaracija o pravima djeteta UN-a