Obavještavamo mještane općine Čepin da će se u periodu od 28.06. do 15.07.2019.g. provoditi sustavna deratizacija u naseljima općine Čepin. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci (na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste)

Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.

Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu, mještani će biti obavješteni putem plakata.

Raspored provođenja deratizacije:

  • od 28.06. do 02.07.2019. – Beketinci, Čokadinci i Čepinski Martinci
  • od 03.07. do 15.07.2019. – Livana i Čepin

Obavijest (.PDF)