Prepoznavajući potrebu skrbljenja za okoliš na ekološki i zakonom prihvatljiv način općina Čepin uputila je jednog svog djelatnika na usavršavanje iz zaštite okoliša. Stečeno znanje (Specijalist zaštite okoliša) unosi se u radnu knjižicu, a pomoći će pri rješavanju problema divljih deponija, ekološkog zbrinjavanja otpada i sl. Zagrebačko učilište organiziralo je edukaciju koja je trajala jedan semestar, a predavači su bili stručnjaci iz zaštite okoliša, resornog Ministarstva, te Državnog inspektorata.