02. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN je sazvana za srijedu 03. srpnja 2013. godine u 19,00 sati u Općini Čepin, K. Zvonimira 105. Pogledajte dnevni red u nastavku.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 01. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin
2. Polaganje prisege Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika
3. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
4. Donošenje Odluke o naknadi za rad Općinskom načelniku Općine Čepin
5. Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjeniku Općinskog načelnika Općine Čepin
6. Donošenje Odluke o naknadi za rad predsjedniku Općinskog vijeća Općine Čepin
7. Donošenje Odluke o naknadi za rad potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine Čepin
8. Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima Općinskog vijeća Općine Čepin
9. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti poduzeću
„Urednost“ d.o.o. Čepin za zaduženje
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti poduzeću „Urednost“ d.o.o. Čepin za kreditno
zaduženje u iznosu od 200.000,00 kn
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti poduzeću „Urednost“ d.o.o. Čepin za kreditno
zaduženje u iznosu od 300.000,00 kn
12. Donošenje Odluke o otpisu dijela potraživanja s osnova komunalne naknade – stambeni
prostor za razdoblje 1996.-2007.
13. Razno.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Arnold, dr.med.